Voor Pubermeiden en Ouders

'Vriendenprogramma'

Het VRIENDEN-programma; unieke cursus met bewezen effect  

VRIENDEN-programma

Het VRIENDEN-programma is door de Wereldgezondheidsraad (WHO) uitgeroepen tot het enige jeugdpreventieprogramma tegen angst en depressie waarvan de effectiviteit bewezen is. De cursus is gebouwd op principes uit de cognitieve gedragstherapie en kan zowel groepsgewijs als individueel aangeboden worden.

Door het VRIENDEN-programma leren kleuter, basisschoolkinderen en jongeren om lichaamssignalen van angst te herkennen, zich te ontspannen, positief te denken, problemen op te lossen, door middel van een stappenplan hun angsten aan te pakken, om te gaan met moeilijkheden, steun van anderen te gebruiken, en zichzelf te belonen voor dapper gedrag. 

Het programma bevordert het zelfvertrouwen en vergroot de psychische weerbaarheid. Ook leren kinderen om positieve relaties met leeftijdsgenoten op te bouwen. 

Op www.vriendenprogramma.nl vindt u publicaties en achtergrondinformatie over het programma.

Indeling
Acht lessen van 1,5 uur. Twee ouderbijeenkomsten.

Kosten
De kosten bedragen 200 euro per deelnemer voor de gehele cursus van 10 bijeenkomsten, inclusief werkboek en consumpties.

Extra
De kinderen krijgen een persoonlijk werkboek van het VRIENDEN-programma met de theorie, thuisopdrachten, achtergrondinformatie en ruimte voor aantekeningen.

De cursus wordt voorafgegaan door een ouderbijeenkomst, daarnaast is er een tussentijdse ouderbijeenkomst.

Aanmelding
Aanmelden kan via e-mail: lisette@praktijkgrip.nl of via het contactformulier of telefonisch 06 38912278.
Deze training kan ook individueel aangeboden worden, mocht er op dit moment geen groep draaien.

Scholen
Deze combinatie cursus is verder buitengewoon geschikt om aan te bieden op scholen als aanvulling op het reguliere opleidingsaanbod. Voor nadere informatie en een offerte op maat kunt u contact opnemen.

Op verzoek kunnen wij maatwerk leveren voor kleinere groepjes kinderen met bestaande depressieve of angst gerelateerde klachten, die een meer individuele benadering nodig hebben. Aan deze cursusvormen worden uiteraard meerdere ouder-contactmomenten gekoppeld.

Neemt u gerust contact met mij op, via e-mail: lisette@prakijkgrip.nl, via het contactformulier
of telefonisch 06 38912278.

De cursussen zijn uitstekend geschikt voor minder weerbare kinderen en jongeren, maar zijn ook preventief en versterkend van aard. Daarom zijn ze geschikt voor elk kind, iedere jongere. Met het woord ‘happy’ willen we laten zien dat het accent ligt op mogelijkheden en plezier, niet op moeilijkheden en moeten. Wel is het nodig dat het kind/de jongere in staat is om in een groep van 6 tot 8 kinderen te functioneren en om gedeelde aandacht te krijgen.

Neem Contact Op