Informatie Voor Opvoeders

Over de cursus 'Happyme&happyyou'

‘Happyme & happyyou’

Met happyme (9 t/m 11 jaar) of happyyou (12-14 jaar) volgt uw kind een cursus levensvaardigheden en sociale vaardigheden op een manier die bij zijn of haar beleving en doelgroep past.  De cursussen hebben een uniek karakter vanwege de combinatie van sociaal-emotionele en ervaringsgerichte oefeningen, gebaseerd op inzichten vanuit de liefde, woorden en richtlijnen van Jezus Christus. Spelenderwijs worden er Bijbelse en mentaal gezonde waarheden uitgewerkt op diverse creatieve manieren. Hiermee investeren we in een gezonde en stevige basis waarop een kind verder bouwt.

De cursussen zijn uitstekend geschikt voor minder weerbare kinderen en jongeren, maar zijn ook preventief en versterkend van aard. Daarom zijn ze geschikt voor elk kind, iedere jongere. Met het woord ‘happy’ willen we laten zien dat het accent ligt op mogelijkheden en plezier, niet op moeilijkheden en moeten. Wel is het nodig dat het kind/de jongere in staat is om in een groep van 6 tot 8 kinderen te functioneren en om gedeelde aandacht te krijgen.

De rol van de ouders/opvoeders is erg belangrijk!

Om echt rendement uit de cursus te halen is het belangrijk dat ook de context van het kind wordt ingeschakeld. Om die reden is het volgen van een ouderbijeenkomst een voorwaarde om mee te doen aan happyme en happyyou. Hierdoor krijgt u als ouders/opvoeders een beter beeld van wat er in de cursus wordt behandeld. Daarnaast krijgt u handreikingen over hoe u er zelf aan kunt bijdragen dat de inhoud eigen gemaakt wordt en toegepast blijft worden door uw kind.

Korte inhoud happyme en happyyou:

Identiteit & eigenwaarde: omgaan met (moeilijke) gevoelens – omgaan met jezelf en anderen – gezonde weerbaarheid – sociale en emotionele vaardigheden – leugens & waarheid ontdekken. Oefenen en trainen: (jezelf) complimenten geven en ontvangen – zelfbeeld – omgaan met teleurstellingen – opkomen voor jezelf – overleggen – pesten – jezelf zijn en laten zien. Bij happyyou zullen hiernaast ook de onderwerpen verlangens en gaven, eigenheid binnen de groep en seksualiteit de nodige aandacht krijgen.

Vormen: rollenspel, bewegingsoefeningen, creatieve vormen, muziek, spel, drama.

Praktische informatie

Startdatum volgende cursussen: op aanvraag.
Via het contactformulier kunt u zich opgeven en meer informatie ontvangen. 

Voor opvoeders Cursussen Happyme

Deze cursussen zijn ook geschikt om aan te bieden op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs als aanvulling op het reguliere opleidingsaanbod en als christelijk alternatief voor SoVa of weerbaarheidstrainingen. Voor nadere informatie en een offerte op maat kunt u contact opnemen.

Neem Contact Op