Lisette  bezemer

Orthopedagoog & Coach

Praktijk voor Orthopedagogiek
en Coaching

Coach

Coaching van jongeren en volwassenen rondom persoonlijke ontwikkeling vanuit verschillende methodieken.

Orthopedagoog

Eerstelijns hulpverlening aan kinderen, gezinnen bij ontwikkelingsvraagstukken, gedragsproblemen en uitdagingen in de opvoeding.

Sinds 1996 werk ik als orthopedagoog NVO met diagnostische bevoegdheid. Ik sta geregistreerd bij SKJ en ik ben sinds 2014 eigenaar van Praktijk Grip.

Ik werk al jaren als gedragsdeskundige in de gehandicaptensector en binnen mijn eigen orthopedagogische praktijk voor behandeling en coaching. In mijn hulpverlening ben ik integer, betrokken en bevlogen. Ik help kinderen, gezinnen en individuen graag om gedrag betekenis te geven als een signaal van onderliggende vraagstukken. Stapsgewijs volgt dan een veranderproces.

Als werkende moeder van twee dochters, die ondertussen volwassen zijn ben ik ervaringsdeskundige in veel opvoedingsvraagstukken. Verder houd ik van muziek, lezen, koken, sporten, chillen met vrienden en tuinieren.

Ervaringen

‘Lisette is een bijzonder bekwame professional die opvalt door een kalme consistente houding waarbij zowel de grote lijn als de details aandacht krijgen. Door haar brede ervaring op zowel inhoudelijk als organisatorisch gebied is ze in staat adequaat en aansluitend te reflecteren en te handelen. Ze straalt senioriteit uit en is in staat collega’s mee te nemen en te inspireren vanuit visie voor cliënt en begeleiders.’

Johan Witmer

Manager, Expertisecentrum, Profilazorggroep

‘Binnen ons gezinshuis is Lisette nauw betrokken bij het leven van de kinderen in het gezinshuis. Het motto is praten met i.p.v. praten over de kinderen. Lisette ziet de kinderen regelmatig. Voor ons is Lisette het klankbord waar wij al onze vragen  in relatie tot de gezinshuiskinderen kunnen bespreken. Werken met Lisette is voor ons een meerwaarde, een deskundige met oog voor de kinderen en ook oog voor ons als gezinshuisouders’.

Gerard den Hartog
Gezinshuisouder

GRIP helpt kinderen en volwassenen hun geestelijke gezondheid te versterken. We doen dit door groei en ontwikkeling te stimuleren. Je krijgt weer houvast om zelfstandig verder te gaan!

Mijn Visie

‘GRIP hebben’ betekent ‘houvast hebben’.

Oude patronen mogen worden losgelaten en je kunt gezond inspelen op wat nodig is voor jou, je kind of je gezin.

GRIP kijkt samen met jou naar wat er in jouw specifieke situatie nodig is. Dit proces begint met een zorgvuldig inzicht verkrijgen in de onderliggende oorzaken en factoren die een rol spelen. Vervolgens wordt er een individueel traject of gezinstraject voorgesteld en gaan we met elkaar aan de slag.

  • Inzicht in (op)groeipijn
  • Ontdekken van (op)groeipotentie
  • (Op)Groeirichting bepalen
  • Loslaten wat (op)groeien belemmert
  • Stapjes zetten in het (op)groeien

Mijn Aanpak

De focus van het zorgaanbod is

  • GRIP op opvoeding & gedrag: Orthopedagogische behandeling voor kinderen en ouders.
  • GRIP op jezelf: Het coachen van individuen in hun persoonlijke ontwikkeling.
  • GRIP op begeleiding: GRIP is het juiste adres voor behandeling en begeleiding van mensen met een lichte verstandelijke beperking (en psychiatrische problematiek).

Portfolio

 Januari 2016 – heden

Profila Zorg, Ipse de Bruggen en Lievegoed

Diverse interim opdrachten. Onder anderen: bij Ipse de Bruggen in functie van behandelcoordinator bij een orthopedagogisch behandelcentrum voor jeugdigen met LVG. En bij Profila Zorg in functie van gedragskundige van woonvoorzieningen voor volwassenen met LVB. De voorlaatste opdracht duurde een jaar. Tijdens deze opdracht ben ik intensief (inhoudelijk) betrokken geweest bij het opzetten van een nieuwe 24-uurs woon/behandelvorm voor verslaafde cliënten binnen de (SGL)VG-doelgroep. Ik gaf mede vorm aan een nieuwe ambulante zorgtak van Profila, gericht op kinderen en jeugdigen met VG en een complexe zorgvraag. Momenteel werk ik als regisserend gedragsdeskundige binnen het cluster intensief in Puttershoek.

Bij Lievegoed ben ik werkzaam als gedragsdeskundige van het KDC en een ambulante behandeltak. 

 

Januari 2014 – December 2018

Generations Consultancy

Behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen binnen de basis GGZ binnen het samenwerkingsverband Generations Consultancy . Ervaring met behandeling op gebied van: autisme (kind en volwassenen), depressie, angst, assertiviteit, weerbaarheid, omgaan met boosheid en emoties, verstandelijke beperking, trauma, hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid.

Januari 2014 – December 2018

Praktijk Marleen & Eddee Zorgverlening

Behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen binnen de basis GGZ in samenwerking met Eddee Zorgverlening en Praktijk Marleen. Ervaring met behandeling op gebied van: autisme (kind en volwassenen), depressie, angst, assertiviteit, weerbaarheid, omgaan met boosheid en emoties, verstandelijke beperking, trauma, hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid.

DIENSTEN Header Image

Januari 2014 – December 2016

Miro Thuis

Opdracht bij Miro Thuis in functie van orthopedagoog en beleidsadviseur. Miro Thuis is een jonge, innovatieve en sterk groeiende organisatie die mensen met een verstandelijke beperking en (complexe) psychiatrische problematiek een zo zelfstandig mogelijk leven wil laten leiden.

Mei 2013 – Augustus 2014

Humanitas

Gedragsdeskundige bij Humanitas-DMH, een landelijke zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische stoornis.

Januari 2007 – Mei 2013

Stichting profila zorg

Coördinator gedragskundigenteam & orthopedagoog bij Stichting Profila Zorg, een landelijke evangelische zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische stoornis.

2011 – heden

Groundwork Coach

Groundwork coach. Coaching op basis van een geïntegreerde psychodynamische en Bijbelse benadering. Ervaring met individuele en groepsgewijze coaching van deelnemers op de Groundwork Basic driedaagse trainingen.

2010 – heden

Stichting Rachamiem

Adviseur Stichting Rachamiem. Ervaring met multidisicplinair overleg en advies mbt eerstelijnszorg aan volwassenen met complexe psychiatrische klachten.

Tot 2007

Verschillende bestuurs- en staffuncties. O.a. bij de Rhamma-Ah Stichting en bij ZiN Kraamzorg.

Neem Contact Op