Lisette  bezemer

Orthopedagoog & Coach

Praktijk voor Orthopedagogiek
en Coaching

Coach

Coaching van jongeren en volwassenen rondom persoonlijke ontwikkeling vanuit verschillende methodieken.

Orthopedagoog

Eerstelijns hulpverlening aan kinderen en gezinnen bij ontwikkelingsvraagstukken, gedragsproblemen en uitdagingen in de opvoeding.

Lisette de Brouwer

Orthopedagoog | Coach

Lisette is sinds 1996 orthopedagoog NVO met diagnostische bevoegdheid. Lisette is SKJ geregistreerd en sinds 2014 eigenaar van Praktijk Grip.

Lisette werkt al jaren als gedragsdeskundige in de gehandicaptensector en binnen haar eigen orthopedagogische praktijk voor behandeling en coaching. Zij is een integere, betrokken en bevlogen hulpverlener. Lisette helpt kinderen, gezinnen en individuen graag om gedrag betekenis te geven als een signaal van onderliggende vraagstukken. Stapsgewijs volgt dan een veranderproces.

Als werkende moeder van twee dochters, die ondertussen volwassen zijn is Lisette ervaringsdeskundige in veel opvoedingsvraagstukken. Zij is verder muzikaal en houdt van lezen, koken, sporten, chillen met vrienden en tuinieren.

Ervaringen

‘Binnen ons gezinshuis is Lisette nauw betrokken bij het leven van de kinderen in het gezinshuis. Het motto is praten met i.p.v. praten over de kinderen. Lisette ziet de kinderen regelmatig. Voor ons is Lisette het klankbord waar wij al onze vragen  in relatie tot de gezinshuiskinderen kunnen bespreken. Werken met Lisette is voor ons een meerwaarde, een deskundige met oog voor de kinderen en ook oog voor ons als gezinshuisouders’.

Gerard den Hartog
Gezinshuisouder

‘Lisette is een bijzonder bekwame professional die opvalt door een kalme consistente houding waarbij de zowel de grote lijn als de details aandacht krijgen. Door haar brede ervaring op zowel inhoudelijk als organisatorisch gebied is ze in staat adequaat en aansluitend te reflecteren en te handelen. Ze straalt senioriteit uit en is in staat collega’s mee te nemen en te inspireren vanuit visie voor cliënt en begeleiders.’ 

Johan Witmer
Manager Expertisecentrum, Profilazorggroep

Ik help kinderen en volwassenen hun geestelijke gezondheid te versterken. Ik doe dit door groei en ontwikkeling te stimuleren. Je krijgt weer houvast om zelfstandig verder te gaan!

Mijn Aanpak

‘Grip hebben’ betekent ‘houvast hebben’.

Oude patronen mogen worden losgelaten en je kunt gezond inspelen op wat nodig is voor jou, je kind of je gezin.

GRIP kijkt samen met jou naar wat er in jouw specifieke situatie nodig is. Dit proces begint met een zorgvuldig inzicht verkrijgen in de onderliggende oorzaken en factoren die een rol spelen. Vervolgens wordt er een individueel traject of gezinstraject voorgesteld en gaan we met elkaar aan de slag.

  • Inzicht in (op)groeipijn
  • Ontdekken van (op)groeipotentie
  • (Op)Groeirichting bepalen
  • Loslaten wat (op)groeien belemmert
  • Stapjes zetten in het (op)groeien

De focus van het

zorgaanbod is

  • Grip op opvoeding & gedrag: Orthopedagogische behandeling voor kinderen en ouders.
  • Grip op jezelf: Het coachen van individuen in hun persoonlijke ontwikkeling.
  • Grip op begeleiding : GRIP is het juiste adres voor behandeling en begeleiding van mensen met een lichte verstandelijke beperking (en psychiatrische problematiek).

Neem contact op