Kwaliteit

Uw zorgverlener is NVO en SKJ geregistreerd. En voldoet aan alle eisen die in de jeugdwet worden gesteld.

GRIP is bovendien verbonden met Praktijk Marleen en Eddee Zorgverlening.
GRIP valt daarmee onder het kwaliteitsbeleid van Eddee Zorgverlening. Er is structureel een regiebehandelaar (GZ-psycholoog) betrokken bij de werkzaamheden van GRIP . Er wordt daarnaast met collega’s op frequente basis vakkennis gedeeld en er worden regelmatig intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Zo blijft GRIP scherp en bij de tijd.

Door de samenwerking met Praktijk Marleen en Eddee Zorgverlening zijn er vaak mogelijkheden om behandelingen  voor kinderen vergoed te krijgen.

Klachten en geschillenregeling

GRIP is verplicht een klachten en geschillenregeling te treffen voor haar cliënten. De praktijk is voor de afhandeling van klachten en geschillen aangesloten bij P3NL. Zie voor meer informatie: Informatie klachten en geschillenregeling en Klachtenformulier P3NL.

Algemene Voorwaarden en AVG bepalingen

Op alle vormen van de zorgverlening bij GRIP zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier voor de algemene voorwaarden en klik hier voor de privacy bepalingen algemene voorwaarden.

Klik hier als u als betrokkene een verzoek wilt doen tot inzage / rectificatie / correctie / verwijdering of dataportabiliteit. Deze wordt alleen in behandeling genomen wanneer uw identiteit bevestigd kan worden en het gehele formulier is ingevuld.

Neem Contact Op