DIENSTEN

Orthopedagoog | Coach

Praktijk voor Orthopedagogiek en Coaching

Let op

Momenteel zijn onderstaande diensten niet beschikbaar vanwege nascholing. Ik sta nog wel open voor vragen naar interim gedragskundige ondersteuning.

Coaching

We gaan aan de slag met individuele doelen, thema’s en ontwikkeling.

Gedragsdeskundige Ondersteuning

Huur mij in als ervaren interim gedragskundige binnen uw organisatie.

Opvoeding

Orthopedagogische
begeleiding van kinderen, jongeren en gezinnen rondom gedragsproblemen.

Individuele Behandeling

Traumabehandeling
door middel van EMDR,
bij enkelvoudig
trauma.

Diagnostiek

Intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek
in samenwerking met een
GZ-psycholoog.

Wat Is Coaching?

Coaching is voor iedereen die een verandering zoekt. Daarbij wordt uitgegaan van in de basis geestelijk gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.

GRIP biedt coaching aan (jong)volwassenen rondom persoonlijke ontwikkeling vanuit methodieken als RET, EFT, integratieve psychotherapie en schemagerichte therapie.

In coaching gaan we aan de slag met thema’s en doelen die vanuit vanuit jouzelf komen. Ik ga je helpen om tot een concrete hulpvraag te komen en door vragen te stellen verkrijg jij inzichten in niet helpende patronen en gedachten. Ik geeft advies en oefeningen mee naar huis om deze doelen te bereiken. Je bent zelf heel actief betrokken bij jouw veranderproces. Je reflecteert en oefent tussen de gesprekken door. Jouw tempo en aankunnen is daarbij natuurlijk leidend. 

Contra-indicatie bij personal coaching is voorliggende psychiatrische problematiek.

Voor Wie Is Coaching?

Voorbeelden van doelen waarbij ik je graag wil helpen zijn:

ontdekken van wie jij bent, wat je wilt en wat je kunt;

je grenzen ontdekken, assertiever worden, voor jezelf opkomen;

angst en onzekerheid verminderen; groeien in zelfvertrouwen;

vergroten van je emotionele intelligentie;

omgaan met falen;

stressregulatie;

herstel na burn-out;

omgaan/leven met (een partner met) ADHD en autisme;

trauma en verliesverwerking.

Opvoeding

Orthopedagogische begeleiding van kinderen, jongeren en gezinnen rondom gedragsproblemen

De ontwikkelingsopgave van het kind en de opvoedopgave van u als ouder gaan hand in hand. Uitdagingen in het ouderschap en in de opvoeding horen erbij.

Het is normaal dat het opvoeden soms niet zo soepel gaat als ouders willen. Ouders hebben dan behoefte aan steun van een professional. Zowel bij de normale opvoedproblemen als bij ernstige opvoedproblemen. Het is belangrijk dat u tijdig opvoedproblemen herkent, zo kunnen we vroegtijdig zoeken naar oplossingen om verergering te voorkomen. Zie ook Herken ‘normale’ en ‘ernstige’ opvoedproblemen – Ouderschap en opvoeden | NJi 

U kunt met lichte en ernstige opvoedproblemen terecht in onze praktijk. 

Er is aandacht voor de context van de problemen die u ervaart in het opvoeden van uw kind. We zullen oplossingsgericht aan de slag gaan met situaties waar u tegenaan loopt. De hulp zal gericht zijn op het versterken van uw opvoedingsvaardigheden, specifiek toegepast op uw situatie en uw kind. Zo mogelijk worden beide ouders hier expliciet bij betrokken.

Het bevorderen van hechting met uw kind, het onvoorwaardelijk steunen van het kind, het bieden van houvast door structuur en rituelen en het aansluiten op de behoefte van uw kind zijn sleutelwoorden in de aanpak binnen Praktijk GRIP.

We zijn ook gecertificeerd als Braingame Brian trainer. De aantrekkelijke computergestuurde training is voor kinderen met ADHD tussen 8 en 12 jaar. GRIP biedt deze training aan in Dordrecht en Ridderkerk. Kijk op gamingandtraining.nl voor meer informatie en meldt uw kind aan via ons contactformulier.

Individuele Behandeling

Individuele diagnostiek en behandeling van het kind of de jongere

Bij uw kind kan sprake zijn van klachten waardoor er naast opvoedsteun ook individuele diagnostiek en behandeling van het kind of de jongere nodig kan zijn. U kunt voor de volgende hulpvragen bij Praktijk Grip terecht: 

 • Angsten (faalangst, fobieën, sociale angst)
 • Trauma of verwerking van verlieservaringen
  Lisette is EMDR therapeut en is gespecialiseerd in rouwbegeleiding van kinderen en mensen met een lichte verstandelijke beperking. 
 • Concentratieproblemen en/of problemen met plannen en organiseren.
  Lisette is gecertificeerd Braingame Brian trainer. De aantrekkelijke computergestuurde training is voor kinderen met ADHD die problemen ervaren op gebied van werkgeheugen, concentratie en het schakelen tussen taken. De training is voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Kijk op gamingandtraining.nl voor meer informatie en meldt uw kind aan via ons contactformulier.
 • Somberheid
 • Onzekerheid en een negatief zelfbeeld
 • Hooggevoeligheid, snel overprikkeld zijn
 • Lichte verstandelijke beperking
 • Gedragsproblemen (boosheid, woede aanvallen, agressie)
 • Slaapproblemen
 • Schoolproblemen
 • Sociaal-emotionele problemen
 • Psycho-educatie AD(H)D en autisme

Diagnostiek

Intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek
in samenwerking met een
GZ-psycholoog

Bij GRIP kunt u terecht voor diagnostisch onderzoek van uw kind. Dit kan gaan om onderzoek naar de onderliggende oorzaken van gedrag, intelligentieonderzoek, onderzoek naar directe en indirecte leervoorwaarden, onderzoek naar executieve functies, persoonlijkheidsonderzoek en onderzoek naar AD(H)D.

Binnen de basis GGZ zijn de mogelijkheden voor diagnostisch onderzoek per regio verschillend. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor uw kind te bespreken.

Grenzen aan de zorg:

GRIP biedt uitsluitend hulp binnen de basis GGZ op (twee)wekelijkse basis. Deze vorm van hulpverlening is niet geschikt voor het beslechten van crisissen. Als sprake is van complexe multiproblematiek, psychotische symptomen, suïcidaliteit of automutilatie dan zal uw huisarts of wijkteam u verwijzen naar de specialistische GGZ. Deze vorm van hulpverlening is intensiever, langduriger en ook kunnen meerdere disciplines worden betrokken bij de zorg. 

Lekker in je vel door mentale gezondheid!

Mijn werkwijze

Gratis intakegesprek

We beginnen met een telefonische bespreking van de hulpvraag. Om erachter te komen wat er nodig is in jouw specifieke situatie, neem je een paar vragenlijsten door.
Dan hebben we een intakesgesprek
om inzicht te verkrijgen in onderliggende oorzaken en factoren.

i

Trajectvoorstel

Als we kennis hebben gemaakt, kijken we naar een passend traject en maken we een coach- of behandelplan.
Dit bespreken we 2 weken na het intakegesprek en dan zijn we klaar om samen aan de slag te gaan!

Evaluaties

We zullen regelmatige tussentijdse evaluaties hebben om de voortgang te observeren en bespreken.
Aan het einde van het traject is er een eindevaluatie en eventuele terugkoppeling naar de verwijzer.

Neem Contact Op