Cursussen

Momenteel worden deze cursussen alleen aan individuen aangeboden.

For the dropdown of “cursussen” 
1. opvoeders
2. kids & jongeren
3. pubermeiden & ouders

And here below is the text for each.

 

1.Voor opvoeders 'Happyme&happyyou'

Met happyme (9 t/m 11 jaar) of happyyou (12-14 jaar) volgt uw kind een cursus levensvaardigheden en sociale vaardigheden op een manier die bij zijn of haar beleving en doelgroep past.  De cursussen hebben een uniek karakter vanwege de combinatie van sociaal-emotionele en ervaringsgerichte oefeningen, gebaseerd op inzichten vanuit de liefde, woorden en richtlijnen van Jezus Christus. Spelenderwijs worden er Bijbelse en mentaal gezonde waarheden uitgewerkt op diverse creatieve manieren. Hiermee investeren we in een gezonde en stevige basis waarop een kind verder bouwt.

De cursussen zijn uitstekend geschikt voor minder weerbare kinderen en jongeren, maar zijn ook preventief en versterkend van aard. Daarom zijn ze geschikt voor elk kind, iedere jongere. Met het woord ‘happy’ willen we laten zien dat het accent ligt op mogelijkheden en plezier, niet op moeilijkheden en moeten. Wel is het nodig dat het kind/de jongere in staat is om in een groep van 6 tot 8 kinderen te functioneren en om gedeelde aandacht te krijgen.

De cursus is ontwikkeld door Buroboazeen organisatie die tevens alle trainingen overziet. Dit buro biedt vanuit christelijk perspectief training en coaching aan kinderen, jongeren en (hun) ouders. Zowel Joyce als Lisette zijn getraind door Buroboaz en hebben een licentie om de cursus door te mogen geven binnen hun praktijk.

 De rol van de ouders/opvoeders is erg belangrijk!

Om echt rendement uit de cursus te halen is het belangrijk dat ook de context van het kind wordt ingeschakeld. Om die reden is het volgen van een ouderbijeenkomst een voorwaarde om mee te doen aan happyme en happyyou. Hierdoor krijgt u als ouders/opvoeders een beter beeld van wat er in de cursus wordt behandeld. Daarnaast krijgt u handreikingen over hoe u er zelf aan kunt bijdragen dat de inhoud eigen gemaakt wordt en toegepast blijft worden door uw kind.

 Korte inhoud happyme en happyyou:

Identiteit & eigenwaarde: omgaan met (moeilijke) gevoelens – omgaan met jezelf en anderen – gezonde weerbaarheid – sociale en emotionele vaardigheden – leugens & waarheid ontdekken. Oefenen en trainen: (jezelf) complimenten geven en ontvangen – zelfbeeld – omgaan met teleurstellingen – opkomen voor jezelf – overleggen – pesten – jezelf zijn en laten zien. Bij happyyou zullen hiernaast ook de onderwerpen verlangens en gaven, eigenheid binnen de groep en seksualiteit de nodige aandacht krijgen.

Vormen: rollenspel, bewegingsoefeningen, creatieve vormen, muziek, spel, drama.

Praktische informatie

De kosten van de cursus zijn in totaal 200 euro. U ontvangt een factuur voorafgaand aan de eerste bijeenkomst.

Het cursuspakket bestaat uit 1 ouderbijeenkomst en 10 bijeenkomsten van 1,5 uur voor uw kind, inclusief consumpties en een werkmap voor uw kind. De groepsgrootte is 6-8 kinderen/jongeren. De cursus staat onder leiding van Joyce en/of Lisette. 

Cursusruimte: Dubbeldamseweg-Zuid 132, Dordrecht. Dit is het pand van de zorgorganisatie Miro Thuis.

Startdatum volgende cursussen: op aanvraag.

Opgeven kan via het contactformulier.

Deze cursussen zijn ook geschikt om aan te bieden op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs als aanvulling op het reguliere opleidingsaanbod en als christelijk alternatief voor SoVa of weerbaarheidstrainingen. Voor nadere informatie en een offerte op maat kunt u contact opnemen.

3. Voor pubermeiden en ouders 'Vriendenprogramma'

Het VRIENDEN-programma; unieke cursus met bewezen effect

VRIENDEN-programma

Het VRIENDEN-programma is door de Wereldgezondheidsraad (WHO) uitgeroepen tot het enige jeugdpreventieprogramma tegen angst en depressie waarvan de effectiviteit bewezen is. De cursus is gebouwd op principes uit de cognitieve gedragstherapie en kan zowel groepsgewijs als individueel aangeboden worden.

Door het VRIENDEN-programma leren kleuter, basisschoolkinderen en jongeren om lichaamssignalen van angst te herkennen, zich te ontspannen, positief te denken, problemen op te lossen, door middel van een stappenplan hun angsten aan te pakken, om te gaan met moeilijkheden, steun van anderen te gebruiken, en zichzelf te belonen voor dapper gedrag. 

Het programma bevordert het zelfvertrouwen en vergroot de psychische weerbaarheid. Ook leren kinderen om positieve relaties met leeftijdsgenoten op te bouwen. 

Op www.vriendenprogramma.nl vindt u publicaties en achtergrondinformatie over het programma.

Indeling
Acht lessen van 1,5 uur. Twee ouderbijeenkomsten.

Kosten
De kosten bedragen 200 euro per deelnemer voor de gehele cursus van 10 bijeenkomsten, inclusief werkboek en consumpties.

Extra
De kinderen krijgen een persoonlijk werkboek van het VRIENDEN-programma met de theorie, thuisopdrachten, achtergrondinformatie en ruimte voor aantekeningen.

De cursus wordt voorafgegaan door een ouderbijeenkomst, daarnaast is er een tussentijdse ouderbijeenkomst.

Aanmelding
Aanmelden kan via e-mail: lisette@praktijkgrip.nl of via het contactformulier of telefonisch 06 38912278.
Deze training kan ook individueel aangeboden worden, mocht er op dit moment geen groep draaien.

Scholen
Deze combinatie cursus is verder buitengewoon geschikt om aan te bieden op scholen als aanvulling op het reguliere opleidingsaanbod. Voor nadere informatie en een offerte op maat kunt u contact opnemen.

Op verzoek kunnen wij maatwerk leveren voor kleinere groepjes kinderen met bestaande depressieve of angst gerelateerde klachten, die een meer individuele benadering nodig hebben. Aan deze cursusvormen worden uiteraard meerdere ouder-contactmomenten gekoppeld.

Neemt u gerust contact met mij op, via e-mail: lisette@prakijkgrip.nl, via het contactformulier
of telefonisch 06 38912278.

 

2. Voor kids en jongeren 'Happyme&happyyou'

Begin bovenaan met lezen als jij tussen de 9 en 11 jaar oud bent en meer wilt weten over happyme. Scroll naar het midden van deze pagina als jij 12+ bent en meer wilt weten over happyyou

Happyme: Héé… jij!!

Ja, we bedoelen jou!  Dit stukje van de site is voor jou bedoeld. Ben jij een beetje happy? (=blij, gelukkig) Da’s belangrijk! Als het van binnen goed gaat met jou, gaan de dingen om je heen  vaak ook veel beter.

In de cursus ‘happyme’ gaan we je daar bij helpen – en help je elkaar.

In een klein groepje met andere kinderen gaan we aan de slag.

Bij ‘happyme’ gaan we met elkaar leren wat je echt ‘happy’ kan maken. Thuis, op school, bij vrienden of alleen. We gaan met van alles bezig: – goed omgaan met jezelf en anderen, – omgaan met (nare) gevoelens – goed opkomen voor jezelf, rekening houden met anderen – overleggen, complimenten geven en krijgen  – ‘leugens er uit – waarheid naar binnen’ – en heel veel oefenen!

Als je meedoet, gaan we het je allemaal verder uitleggen. We gaan er in ieder geval iets leuks en gezelligs van maken. We gaan van alles doen, zoals: knutselen, tekenen, muziek, rollenspelletjes, bewegen, spel, enz.

Zo hopen we met elkaar belangrijke dingen te leren, die je nooit meer vergeet. Het allerbelangrijkste hierbij is: we vragen de Here Jezus of Hij erbij wil zijn!

Overleg eens met je ouders of andere mensen die voor je zorgen. Wie weet zien we elkaar. Tot dan!

 

Happyyou – info voor jongeren (12 t/m 14 jaar)

Een cursus voor mij? Hoezo? ‘k Heb het al zo druk…

Precies! En daarom zou deze cursus wel eens iets voor jou kunnen zijn.
Er komt van alles op je af in je leven – en elke dag moet je kiezen. Hoe reageer ik?
Wat wil ik? Wat nu?

‘Happyyou‘ wil jou een eindje op weg helpen. Je een steuntje in de rug geven om ‘happy’ door het leven te gaan. Als je lekker in je vel zit, gaan dingen een stuk beter!

Hoe willen we dat gaan doen? In een groepje van 6 á 7 leeftijdsgenoten willen we met allerlei onderwerpen bezig gaan. Een aantal van deze onderwerpen:

– wie ben ik? wat wil ik en kan ik?
– omgaan met mezelf en anderen
– omgaan met (nare) gevoelens
– gezonde grenzen
– vriendschap
– seksualiteit
– leugens of waarheid: wat geloof ik?
– praktische tips en oefeningen

Je ziet het, een hele lijst en dat is nog niet alles. Wat voor nu belangrijk is om te
weten: het wordt niet saai! We gaan op allerlei manieren bezig en ’t is zeker geen school!

Een paar manieren waarop we bezig gaan:

– oefeningen
– spel & bewegen
– rollenspel
– muziek
– creatief
– VIP-ronde

We doen dit niet ‘zo maar’, we zoeken bij alles naar wat God erover zegt. Hij weet als geen ander wie we zijn en wat we nodig hebben! Tijdens ‘Happyyou‘ gaan we het je allemaal verder uitleggen en kun je al je vragen kwijt. Overleg eens met je ouders of verzorgers. Wie weet zien we elkaar. Tot dan!

Wil je aan de slag?

Voel je vrij om contact op te nemen!